لاندې فورمه ډکه کړئ


مونږ سره اړیکه ونیسئ


موږ سره اړیکه ونیسئ که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا غواړئ چې د انسانیت خدمت وکړي. موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته لږ تر لږه وخته ورسیږو. مونږ د ستاسو دنظر او فکر قدر کوو.

پته


عتیق الرحمن تلسیمیا مرکز (ATC) د ننګرهارحوزوي روغتون   د اخلي وارډ ته مخامخ ، جلال اباد افغانستان