مرکز تلسیمیا عتیق الرحمن

اهدا خون زندګی را نجات دهید

به ارتباط مرکز تلسیمیا

مرکز تلسیمیا عتیق الرحمن درریاست صحت عامه ننګرهار به کوشش و توجه خاص و کمک مالی تجار ملی عتیق الرحمن هډه وال در شفاخانه حوزوی ولایت ننګرهار تاسیس ګردید که هدف  اش تداوی مریضان تلسیمیا میباشد.
مرکز مذکور که هدف اش تداوی مریضان تلسیمیا است تقریبا ظرفیت تداوی ۲۰ مریضان را دارا میباشد که معاشات پرسونل و امکانات مربوطه اش از طرف شرکت ګروپ عتیق الرحمن تادیه میګردد
مرکز متذکره در سال ۱۳۹۶به تاریخ ۵ جوزا د ر جوار شفاخانه حوزوی ننګرهار توسط وزیر صاحب صحت عامه دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر سلاکار و والی ننګرهار محمد ګلاب منګل، اعضای ولسی جرګه انجینر سیداکرام، امیرخان یار، و معاون شورای ولایتی ننګرهار دوکتور لعل محمد دورانی، ریس صحت عامه ننګرهار دوکتور نجیب الله کاموال و عتیق الرحمن هډه وال ا فتتاح ګردیده است

دیدګاه این مرکز

حل کردن مشکلات ، برابر نمودن امکانات و تداوی ، جستجو وفراهم نمودن زمینه همکاری با شفاخانه های ملی و بین المللی برای مریضان تلسیمیا

ماموریت این مرکز

مرکز تلسیمیا عتیق الرحمن به کوشش ریاست صحت عامه ننګرهار و به کمک مالی شرکت ګروپ عتیق الرحمن در احاطه شفاخانه حوزوی ننګرهار به هدف تداوی مریضان تلسیمیا تاسیس ګردیده است